Кроссовки Nike M2K Tekno мужские

M2K Tekno Pure Platinum AV4789-101

M2K Tekno Pure Platinum AV4789-101
https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/pure_platinum1/krossovki_nike_m2k_tekno_pure_platinum_av4789_101_1-500x500.jpg https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/pure_platinum1/krossovki_nike_m2k_tekno_pure_platinum_av4789_101_3-500x500.jpg https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/pure_platinum1/krossovki_nike_m2k_tekno_pure_platinum_av4789_101_2-500x500.jpg https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/pure_platinum1/krossovki_nike_m2k_tekno_pure_platinum_av4789_101_4-500x500.jpg https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/pure_platinum1/krossovki_nike_m2k_tekno_pure_platinum_av4789_101_5-500x500.jpg

2 349.00грн. 4 279.00грн. Без налога: 2 349.00грн.

Подробнее

M2K Tekno Black Obsidian AV4789-002

M2K Tekno Black Obsidian AV4789-002
https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/black_obsidian/frame942-500x500.jpg https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/black_obsidian/frame943-500x500.jpg https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/black_obsidian/frame944-500x500.jpg https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/black_obsidian/frame945-500x500.jpg https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/black_obsidian/frame946-500x500.jpg https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/black_obsidian/frame947-500x500.jpg

2 349.00грн. 4 279.00грн. Без налога: 2 349.00грн.

Подробнее

M2K Tekno Pure Platinum AV4789-004

M2K Tekno Pure Platinum AV4789-004
https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/pure_platinum/krossovki_nike_m2k_tekno_pure_platinum_av4789_004_3-500x500.jpg https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/pure_platinum/krossovki_nike_m2k_tekno_pure_platinum_av4789_004_1-500x500.jpg https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/pure_platinum/krossovki_nike_m2k_tekno_pure_platinum_av4789_004_2-500x500.jpg https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/pure_platinum/krossovki_nike_m2k_tekno_pure_platinum_av4789_004_4-500x500.jpg https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/pure_platinum/krossovki_nike_m2k_tekno_pure_platinum_av4789_004_5-500x500.jpg

2 349.00грн. 4 279.00грн. Без налога: 2 349.00грн.

Подробнее

M2K Tekno Phantom Olive AO3108-001

M2K Tekno Phantom Olive AO3108-001
https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/phantom_olive/krossovki_nike_m2k_tekno_phantom_olive_ao3108_001_1-500x500.jpg https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/phantom_olive/krossovki_nike_m2k_tekno_phantom_olive_ao3108_001_2-500x500.jpg https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/phantom_olive/krossovki_nike_m2k_tekno_phantom_olive_ao3108_001_3-500x500.jpg https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/phantom_olive/krossovki_nike_m2k_tekno_phantom_olive_ao3108_001_4-500x500.jpg https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/phantom_olive/krossovki_nike_m2k_tekno_phantom_olive_ao3108_001_5-500x500.jpg https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/phantom_olive/krossovki_nike_m2k_tekno_phantom_olive_ao3108_001_6-500x500.jpg

2 349.00грн. 4 279.00грн. Без налога: 2 349.00грн.

Подробнее

M2K Tekno Black Team Orange AO3108-101

M2K Tekno Black Team Orange AO3108-101
https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/black_team_orange/krossovki_nike_m2k_tekno_black_team_orange_ao3108_101_1-500x500.jpg https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/black_team_orange/krossovki_nike_m2k_tekno_black_team_orange_ao3108_101_2-500x500.jpg https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/black_team_orange/krossovki_nike_m2k_tekno_black_team_orange_ao3108_101_3-500x500.jpg https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/black_team_orange/krossovki_nike_m2k_tekno_black_team_orange_ao3108_101_4-500x500.jpg https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/black_team_orange/krossovki_nike_m2k_tekno_black_team_orange_ao3108_101_6-500x500.jpg https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/black_team_orange/krossovki_nike_m2k_tekno_black_team_orange_ao3108_105-500x500.jpg

2 349.00грн. 4 279.00грн. Без налога: 2 349.00грн.

Подробнее

M2K Tekno AV4789-104

M2K Tekno AV4789-104
https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/av4789/krossovki_nike_m2k_tekno_av4789_104_1-500x500.jpg https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/av4789/krossovki_nike_m2k_tekno_av4789_104_6-500x500.jpg https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/av4789/krossovki_nike_m2k_tekno_av4789_104_2-500x500.jpg https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/av4789/krossovki_nike_m2k_tekno_av4789_104_5-500x500.jpg https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/av4789/krossovki_nike_m2k_tekno_av4789_104_3-500x500.jpg https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/av4789/krossovki_nike_m2k_tekno_av4789_104_4-500x500.jpg

2 349.00грн. 4 279.00грн. Без налога: 2 349.00грн.

Подробнее

M2K Tekno Phantom Summit White AO3108-006

M2K Tekno Phantom Summit White AO3108-006
https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/summit_white/krossovki_nike_m2k_tekno_phantom_summit_white_ao3108_006_1-500x500.jpg https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/summit_white/krossovki_nike_m2k_tekno_phantom_summit_white_ao3108_006_2-500x500.jpg https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/summit_white/krossovki_nike_m2k_tekno_phantom_summit_white_ao3108_006_3-500x500.jpg https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/summit_white/krossovki_nike_m2k_tekno_phantom_summit_white_ao3108_006_4-500x500.jpg https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/summit_white/krossovki_nike_m2k_tekno_phantom_summit_white_ao3108_006_5-500x500.jpg https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/summit_white/krossovki_nike_m2k_tekno_phantom_summit_white_ao3108_006_6-500x500.jpg

2 349.00грн. 4 279.00грн. Без налога: 2 349.00грн.

Подробнее

M2K Tekno Mesh University Red AV7030-600

M2K Tekno Mesh University Red AV7030-600
https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/university_red/krossovki_nike_m2k_tekno_mesh_university_red_av7030_600_1-500x500.jpg https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/university_red/krossovki_nike_m2k_tekno_mesh_university_red_av7030_600_2-500x500.jpg https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/university_red/krossovki_nike_m2k_tekno_mesh_university_red_av7030_600_3-500x500.jpg https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/university_red/krossovki_nike_m2k_tekno_mesh_university_red_av7030_600_4-500x500.jpg https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/university_red/krossovki_nike_m2k_tekno_mesh_university_red_av7030_600_5-500x500.jpg

2 349.00грн. 4 279.00грн. Без налога: 2 349.00грн.

Подробнее

M2K Tekno Desert Ore AV4789-102

M2K Tekno Desert Ore AV4789-102
https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/desert_ore/krossovki_nike_m2k_tekno_desert_ore_av4789_102_1-500x500.jpg https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/desert_ore/krossovki_nike_m2k_tekno_desert_ore_av4789_102_2-500x500.jpg https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/desert_ore/krossovki_nike_m2k_tekno_desert_ore_av4789_102_3-500x500.jpg https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/desert_ore/krossovki_nike_m2k_tekno_desert_ore_av4789_102_4-500x500.jpg https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/desert_ore/krossovki_nike_m2k_tekno_desert_ore_av4789_102_5-500x500.jpg https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/desert_ore/krossovki_nike_m2k_tekno_desert_ore_av4789_102_6-500x500.jpg

2 349.00грн. 4 279.00грн. Без налога: 2 349.00грн.

Подробнее

M2K Tekno Deep Royal Blue AV4789-103

M2K Tekno Deep Royal Blue AV4789-103
https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/deep_royal_blue/krossovki_nike_m2k_tekno_deep_royal_blue_av4789_103_1-500x500.jpg https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/deep_royal_blue/krossovki_nike_m2k_tekno_deep_royal_blue_av4789_103_2-500x500.jpg https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/deep_royal_blue/krossovki_nike_m2k_tekno_deep_royal_blue_av4789_103_3-500x500.jpg https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/deep_royal_blue/krossovki_nike_m2k_tekno_deep_royal_blue_av4789_103_4-500x500.jpg https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/deep_royal_blue/krossovki_nike_m2k_tekno_deep_royal_blue_av4789_103_5-500x500.jpg https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/deep_royal_blue/krossovki_nike_m2k_tekno_deep_royal_blue_av4789_103_6-500x500.jpg

2 349.00грн. 4 279.00грн. Без налога: 2 349.00грн.

Подробнее

M2K Tekno Mahogany Mink AO3108-20

M2K Tekno Mahogany Mink AO3108-20
https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/mahogany_mink/krossovki_nike_m2k_tekno_mahogany_mink_ao3108_20_1-500x500.jpg https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/mahogany_mink/krossovki_nike_m2k_tekno_mahogany_mink_ao3108_20_2-500x500.jpg https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/mahogany_mink/krossovki_nike_m2k_tekno_mahogany_mink_ao3108_20_3-500x500.jpg https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/mahogany_mink/krossovki_nike_m2k_tekno_mahogany_mink_ao3108_20_4-500x500.jpg https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/mahogany_mink/krossovki_nike_m2k_tekno_mahogany_mink_ao3108_20_5-500x500.jpg https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/mahogany_mink/krossovki_nike_m2k_tekno_mahogany_mink_ao3108_20_6-500x500.jpg

2 349.00грн. 4 279.00грн. Без налога: 2 349.00грн.

Подробнее

M2K Tekno Linen BV0074-200

M2K Tekno Linen BV0074-200
https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/linen/krossovki_nike_m2k_tekno_linen_bv0074_200_1-500x500.jpg https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/linen/krossovki_nike_m2k_tekno_linen_bv0074_200_2-500x500.jpg https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/linen/krossovki_nike_m2k_tekno_linen_bv0074_200_3-500x500.jpg https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/linen/krossovki_nike_m2k_tekno_linen_bv0074_200_4-500x500.jpg https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/linen/krossovki_nike_m2k_tekno_linen_bv0074_200_5-500x500.jpg https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/linen/krossovki_nike_m2k_tekno_linen_bv0074_200_6-500x500.jpg

2 349.00грн. 4 279.00грн. Без налога: 2 349.00грн.

Подробнее

M2K Tekno Atmosphere Grey AO3108-004

M2K Tekno Atmosphere Grey AO3108-004
https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/atmosphere_grey/krossovki_nike_m2k_tekno_atmosphere_grey_ao3108_004_1-500x500.jpg https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/atmosphere_grey/krossovki_nike_m2k_tekno_atmosphere_grey_ao3108_004_2-500x500.jpg https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/atmosphere_grey/krossovki_nike_m2k_tekno_atmosphere_grey_ao3108_004_3-500x500.jpg https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/atmosphere_grey/krossovki_nike_m2k_tekno_atmosphere_grey_ao3108_004_4-500x500.jpg https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/atmosphere_grey/krossovki_nike_m2k_tekno_atmosphere_grey_ao3108_004_5-500x500.jpg https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/atmosphere_grey/krossovki_nike_m2k_tekno_atmosphere_grey_ao3108_004_6-500x500.jpg

2 349.00грн. 4 279.00грн. Без налога: 2 349.00грн.

Подробнее

M2K Tekno Atmosphere Grey BV0074-001

M2K Tekno Atmosphere Grey BV0074-001
https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/atmosphere/krossovki_nike_m2k_tekno_atmosphere_grey_bv0074_001_1-500x500.jpg https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/atmosphere/krossovki_nike_m2k_tekno_atmosphere_grey_bv0074_001_2-500x500.jpg https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/atmosphere/krossovki_nike_m2k_tekno_atmosphere_grey_bv0074_001_3-500x500.jpg https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/atmosphere/krossovki_nike_m2k_tekno_atmosphere_grey_bv0074_001_4-500x500.jpg https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/atmosphere/krossovki_nike_m2k_tekno_atmosphere_grey_bv0074_001_5-500x500.jpg https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/atmosphere/krossovki_nike_m2k_tekno_atmosphere_grey_bv0074_001_6-500x500.jpg

2 349.00грн. 4 279.00грн. Без налога: 2 349.00грн.

Подробнее

M2K Tekno Black Volt AO3108-002

M2K Tekno Black Volt AO3108-002
https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/black_volt/krossovki_nike_m2k_tekno_black_volt_ao3108_002_1-500x500.jpg https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/black_volt/krossovki_nike_m2k_tekno_black_volt_ao3108_002_3-500x500.jpg https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/black_volt/krossovki_nike_m2k_tekno_black_volt_ao3108_002_2-500x500.jpg https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/black_volt/krossovki_nike_m2k_tekno_black_volt_ao3108_002_4-500x500.jpg https://m2k.com.ua/image/cache/catalog/m2kphoto/black_volt/krossovki_nike_m2k_tekno_black_volt_ao3108_002_5-500x500.jpg

2 349.00грн. 4 279.00грн. Без налога: 2 349.00грн.

Подробнее
Показано с 1 по 15 из 16 (всего 2 страниц)

Новая версия любимой классики — мужские кроссовки серии M2K Tekno от Nike

Мужские кроссовки Nike M2K Tekno созданы на основе легендарных моделей серии Monarch. Современные кроссы позаимствовали удобную подошву и линии формы. Но в дизайн обуви добавились новые краски с элементами декора. Массивная подошва стала выглядеть более стильно и оригинально. При этом, не утратила изумительные качества амортизации и гибкости. Комфорт с классическим видом спортивных кроссовок линейки Monarch приобрел новую интерпретацию.

Купить Nike M2K Tekno мужские можно всего в несколько кликов. Просто оставьте заявку на сайте или позвоните по контактным номерам телефонов. Менеджеры магазина помогут выбрать правильный размер обуви. Расскажут о возможных вариантах оплаты. А удобную доставку может выполнить курьер прямо к дверям вашего дома.

Nike M2K Tekno мужские купить

Почему мужчины выбирают модели серии M2K Tekno бренда Nike

Стильные кроссовки изготавливаются на фабриках во Вьетнаме. Original пары спортивной обуви получили смелое оформление. Можно встретить как классическое, так и броское сочетание цветов. Модели быстро стали лидерами продаж. Для этого есть объективные причины:

 1. Футуристический образ обуви удачно сочетает плавные линии массивной подошвы и острые углы декора.
 2. Многослойный верх кроссов, традиционно, выполнен из прочной натуральной кожи.
 3. Перфорация дает возможность ногам дышать.
 4. Легкая подошва выполнена из пеноматериала.
 5. Декоративные элементы и фиксатор пятки изготовлены из инновационного TPU.
 6. Идеальная фиксация кроссовок на ногах благодаря удобной шнуровке.
 7. Внутри — мягкая текстильная отделка и стелька.
 8. Широкая палитра цветов.

Петелька на заднике облегчает процесс снимания и надевания кроссовок. Обувь легко впишется в повседневный или спортивный гардероб. Новый пеноматериал добавляет комфорта при ходьбе, прыжках или беге. Фирменная подметка обеспечивает практически безграничные возможности использования обуви. Стопа плавно двигается благодаря эластичности подошвы.

Кроссовки можно купить для занятий в зале, на беговых дорожках, уличных игр и активного отдыха. К тому же подходят практически для любой погоды. Мужчины с тонким чувством стиля предпочитают купить M2K Techno. Ведь они не боятся выделяться из толпы.

Где можно купить Nike M2K Tekno мужские по доступной стоимости

На сайте нашего магазина кроссы Nike M2K Tekno мужские купить можно по приемлемой цене. Мы специализируемся на продаже оригинальной обуви бренда Nike. И гарантируем соответствие каждой пары всем высоким стандартам качества компании.

Чтобы купить фирменную пару обуви, просто:

 • выберите подходящую модель и размер;
 • добавьте товар в корзину;
 • заполните свою заявку.

Менеджеры свяжуться с вами в ближайшее время. Можно заказать кроссовки по предварительной оплате или наложенным платежом. Доставка по Украине выполняется службой «Новая Почта». Посылку могут доставить на отделение или курьером по указанному адресу. И уже через несколько дней вы самостоятельно сможете оценить комфорт и удобство приобретенных Nike M2K Tekno.

Другие кроссовки в нашем магазине: Nike Air Monarch женские, кроссовки Nike Zoom 2K женские, кроссы Найк мужские, кроссовки Монархи мужские, Найк Зум 2K мужские, кроссовки Nike Air Monarch, кроссовки Nike M2K Tekno, кроссовки Nike Zoom 2K, кроссовки Nike Zoom X Vista, Nike Air Monarch белые, Найк Аир Монарх черные, Nike M2K Tekno розовые, белые кроссовки Nike M2K Tekno, серые кроссовки Nike M2K Tekno, Nike M2K Tekno красные, Найк M2K Текно черные, Nike M2K Tekno бежевые, Nike M2K Tekno коричневые, Nike M2K Tekno оранжевый, Nike M2K Tekno синие, белые кроссовки Nike Zoom 2K, черные кроссовки Nike Zoom 2K, Найк Зум 2K розовые, красные кроссовки Nike Zoom 2K, Nike Zoom 2K синие, кроссовки Nike женские белые, кроссовки Nike серые женские, кроссовки Nike женские черные, Nike кроссовки женские розовые, красные кроссовки Nike женские, кроссовки Nike синие женские, кроссовки Nike женские оранжевые, кроссовки Nike женские фиолетовые, кроссовки Найк женские бежевые, Nike Air Monarch женские черные, Nike M2K Tekno женские белые, Nike M2K Tekno женские черные, Nike Zoom 2K женские белые, белые кроссовки Nike мужские, кроссовки Найк серые мужские, черные кроссовки Найк мужские, кроссовки Nike красные мужские, кроссовки Найк синие мужские, кроссовки Найк оранжевые мужские.

Ответы на частые вопросы

▶️ Преимущества оригинальных мужских кроссовок Nike M2K
Особый успех кроссовки получили благодаря удачному сочетанию современных технологий и модного дизайна.
▶️ Сколько стоят мужские кроссовки Nike M2K?
Оригинальные кроссовки Nike не могут стоять как китайские подделки. У нас самая демократичная цена и 100% качество.
▶️ Как отличить подделку кроссовок Nike M2K?
Код — совпадает на модели и на коробке. Качество шва. Никаких «левых» стежков, никаких прерываний и повторов, подошва должна быть прошита. Подошва. Должна легко пружинить. Обратите внимание на стельку обуви. На обратной стороне четко виден логотип.